TOPlistLETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AGILITY

Radovana Lišky


!!!!   13. - 19. 7. 2014    !!!!
!!!!     4. - 10. 8. 2014    !!!!
!!!!   25. - 31. 8. 2014    !!!! 


Místo konání: Kynologický areál Zetor Brno pod Velkou Klajdovkou

Ubytování: ve vlastních stanech nebo přívěsech, možno objednat dvoulůžkové chatky - omezné množství, 1 chatka 500Kč /noc (Pes pouze v přepravce) nebo kleci!!!

Ubytování psů: ve vlastních stanech nebo v odkládacích kotcích

Stravování: zajištěno 3x denně, kantýna v provozu

Krmivo: vlastní krmivo nebo v místě je možné zakoupit granule dle Vašeho požadavku.

Podmínka:              -nezletilí - přítomnost rodinného příslušníka- (domluva možná). V případě nevhodného chování nebo nezájmu o program soustředění, vedení ukončí pobyt bez nároku na vrácení poplatku.

           -platné očkování psa.

Cena: psovod + pes 4300-Kč ( včetně stravy)

   každý další cvičící pes 1500.-Kč

   necvičící pes 0.-Kč
   rod. příslušník 2200.-Kč (včetně stravy)

Závazné přihlášky a zaplacení poplatku do 30.4.2014 hotově, pošt. poukázkou typu C nebo na účet: 2693362379/0800

Variabilní symbol uváďejte: 131972014 - 41082014 - 253182014

Zpráva pro příjemce: příjmení - nutné

Požadavek na vystavení faktury, napište emailem fakturační adresu. Přijetí přihlášky potvrzujeme po doručení poplatku.

Do uzávěrky je možné se ze soustředění odhlásit, poplatek vrátíme. Po uzávěrce poplatek nevracíme. Pokud psovod nechce, aby mu poplatek propadl, najde za sebe náhradníka sám.Změna termínu vyhrazena do konce února.

Přihlášky zasílejte: kkzetor@kkzetor.cz

Dotazy a informace: D. Lišková : 602 749 866

    R. Liška: 603 863 148

PŘIHLÁŠKA